Meny

Träna för 21,1 km i Göteborg

Träningen börjar:
2014-01-13
Antal veckor:
18 veckor
Distans:
21km
Tävlingsdag:
2014-05-17
Aktivt till:
2014-06-02
299 kr

Här hittar du Anders Szalkais program för att träna löpning för halvmarathon i Göteborg.
Programmen är tänkt att motivera och inspirera dig för att klara de 21098 meterna i världens största halvmarathon. Träningen sträcker sig över 18 veckor och startar måndag den 13 januari 2014.
För att klara av ett halvmaran i Göteborg på ett optimalt sätt är det bra att ha en längre tidsperiod med regelbunden löpträning.
Vi hjälper dig att få kontinuitet, varierad träning och en ”röd tråd” fram till loppet. Välj mellan färdigkomponerade träningsupplägg på sex olika nivåer som över 18 veckors tid har som mål att inspirera dig till rolig, varierad och optimerad löpträning.

Alla programmen är komponerade utifrån en träningsfilosofi som bygger på en varierad träning.
I träningsprogrammen ingår ett komplett upplägg, med inspirerande träningstexter för varje träningsdag och träningsvecka. Träningsmomenten som ingår i programmen finns även som instruktionsvideor, som förklarar och ger inspiration. Programmen kan följas fullt ut, eller modifieras till att passa din vardag. Genom att följa den röda tråden i programmet kan du komma mycket långt utan att träna alla angivna pass.

Så kommer du igång

 • I tablån ser du en uppställning där du kan jämföra programmen.
 • Klicka på grundprogram för att se gratisversionen.
 • Klicka på Mer info för en presentation av programmet.
 • Välj och köp programmet via knappen i tablån.
 • Betala snabbt och enkelt med kort eller via bank.
 • Efter betalning får du direkt tillgång till tjänsten.

Träna med Szalkai

Träningsexperten Anders Szalkai är din tränare och coach på Marathon.se. Anders har akademisk examen och är utbildad idrottslärare. Största meriten i den egna löparkarriären är
seger i Stockholm Marathon 2001. Anders har även deltagit i OS, VM och EM. Tusentals löpare har genom åren följt Anders Szalkais program på Marathon.se .

I våra program ingår

 • Detaljerad beskrivning dag för dag
 • Instruktionsvideor för olika träningsformer
 • Dagens träning på e-post
 • Enkel dagbok för att logga träning

Funkar överallt

Träningstjänsten är alltid tillgänglig på trana.marathon.se. Funkar bra på:

 • Dator
 • Läsplatta
 • Smartphone

Välj ett träningsprogram

1.30
timmar
Grundprogram
84 pass
992 km
4-8 h/v
55 km/v (39-81 km/v)
Träningslogg
Instruktionsvideor
Mer info

GöteborgsVarvet 1.30

Programmet har som mål att inspirera och motivera dig i din träning till att klara halvmaran på 1.30.
För att kunna följa programmet utan att få överbelastningsskador förutsätts det att du en bra grundkondition när programmet startar och att du löptränat tidigare.
Grundfarten på distanslöpningen i programmet ligger på 4.45 min/km, så för att kunna följa dessa farter är det bra om du redan vid programstart gör milen på runt 43 minuter.
Det går att följa programmet även om du inte är på ”sub 43 nivån på milen” när programmet startar.
Då drar du ner något på de angivna farterna och spring några sekunder långsammare per km än vad som anges i programmet. Samma gäller om tidsmålet på halvmaran är något långsammare än 1.30.
Om du siktar mot något snabbare än 1.30 kan du följa programmet och nå sitt tidsmål genom att justera farterna till något snabbare. Programupplägget kan ge många löpare den tränings som behövs för riktigt snabba sluttider på en halvmara.
Träningsprogrammet är uppbyggt kring 4-6 träningspass i veckan. Har du mycket egenträning, kan man enkelt ta bort några av programmets pass. Då väljer du veckans "nyckelpass" som framgår i veckotexten. Volymmässigt pendlar veckornas totala löpsträcka på från nästan 4 mil direkt i upp starten till att tuffaste veckan innehålla runt 8 mil. Snittet över alla 18 veckorna blir runt 53 km per vecka.
1.40
timmar
Grundprogram
78 pass
811 km
4-7 h/v
45 km/v (32-70 km/v)
Träningslogg
Instruktionsvideor
Mer info

GöteborgsVarvet 1.40

Programmet ska ge dig en varierad och inspirerande träning som tar dig ner till 1.40 på halvmaran.
För att kunna följa programmet fullt ut utan att bli skadad är det bra om du har löpträningsbakgrund sedan tidigare. Om du inte tränat löpning innan, men har en bra konditionsgrund, kan du säkert följa programmet om du modifierar upplägget något genom att plocka bort några pass och kanske även springa något långsammare än angivet i upp starten.
Träningsprogrammet är uppbyggt kring 3-5 löppass och med 6 pass den tuffaste veckan.
I programmet framgår vilka pass som är viktigast för träningshelheten, och därmed går det enkelt att plocka bort pass om du har mycket annan träning eller om du inte riktigt har så snabbt som 1.40 som ditt tidsmål.
För att kunna följa programmet någorlunda är det dock bra om du minst kan avsätta 3 pass löpning i veckan. Grundfarten på distanslöpning ligger på strax över 5.10 minuter per km, och den får justeras om tidsmålet inte riktigt är 1.40.
Volymmässigt pendlar veckornas totala löpsträcka på från 30 km i upp starten till att tuffaste veckan innehålla 70 km. Snittet över alla 18 veckorna blir runt 45 km per vecka.
1.50
timmar
Grundprogram
71 pass
702 km
3-6,5 h/v
39 km/v (20-57 km/v)
Träningslogg
Instruktionsvideor
Mer info

GöteborgsVarvet 1.50

Programmet ska motivera, inspirera och ge dig den träning som behövs för att klara halvmaran i Göteborg på 1.50.
Det är en fördel om du har viss löpträningsbakgrund, men om du modifierar programmet och har viss konditionsgrund kan du säkert få till ett bra anpassat upplägg även om du inte löptränat så mycket tidigare.
Om du klarar en mil i ditt snabba tempo på runt 50 minuter ska programmet funka för dig för dig fartmässigt.
Grundfarten på lugn distanslöpning är 5.40 minuter per km. Du som siktar på siktar på till exempel 1.55 kan givetvis följa programmet men dra då ner något på de angivna farterna och spring några sekunder långsammare per km än vad som anges i programmet.
Träningsprogrammet är uppbyggt kring 3-5 träningspass i veckan. Det går att följa programmet även om du bara kan träna tre gånger i veckan de veckor programmet 4-5 pass. I programmet framgår vilka pass som är viktigast för träningshelheten.
Volymmässigt pendlar veckornas totala löpsträcka på från 20 km i upp starten till att tuffaste veckan innehålla 57 km. Snittet över alla 18 veckorna blir runt 39 km per vecka.
2.00
timmar
Grundprogram
66 pass
556 km
3-6 h/v
31 km/v (18-41 km/v)
Träningslogg
Instruktionsvideor
Mer info

GöteborgsVarvet 2.00

Programmet ska ge dig den träning som behövs för att klara halvmaran i Göteborg på runt 2 timmar.
Variationen i programmet ska ge dig motivationen och inspirationen till träningen.
Det är en fördel om du har viss löpträningsbakgrund, men om du har bra konditionsgrund kan du hoppa på programmet då inledningen är anpassad till att du ska kunna starta upp din löpning med programmet. Programmets träningsfarter utgår från tidsmålet på 2 timmar på halvmaraton. Grundfart på lugn distanslöpning är 6.00-6.10 minuter per km. För att kunna följa dessa farter utan att det blir för tufft ska du redan vid programstart klar milen på runt 55 minuter. Dock kan du följa programmet även om ditt tidmål inte riktigt är 2.00, genom att justera farterna efter ditt tidsmål och efter din löparprofil. Lite långsammare generellt om ditt mål t.ex. är 2.05. Träningsprogrammet är uppbyggt kring 3-5 löppass i veckan, och det är bra om du kan få in 3 pass löpning per vecka. De veckor programmet anger 4-5 pass framgår det vilka pass man eventuellt skulle kunna ta bort. Har man som egen träning utöver programmet kan det vara bra att plocka bort något löppass, men följa programmets 2-3 nyckelpass per vecka.
Volymmässigt pendlar veckornas totala löpsträcka på från 18 km i upp starten till att tuffaste veckan innehålla 41 km. Snittet över alla 18 veckorna blir runt 31 km/vecka.
2.10
timmar
Grundprogram
60 pass
433 km
2-5 h/v
24 km/v (13-35 km/v)
Träningslogg
Instruktionsvideor
Mer info

GöteborgsVarvet 2.10

Programmet ska motivera, inspirera och ge dig den träning som behövs för att klara halvmaran på runt 2 timmar och 10 minuter.
Det är bra om du har viss träningsvana sedan tidigare, men du kan vara nybörjare inom löpningen speciellt om du har en träningsgrund från någon annan aktivitet.
Du kan följa programmets struktur även om ditt mål är långsammare än 2.10. Då justerar du farterna till något långsammare utifrån ditt tidsmål.
Programmets träningsfarter utgår från tidsmålet på 2.10 på halvmaraton, och grundfarten i programmet på lugn distanslöpning är 6.30-6.40 minuter per km.
Träningsprogrammet är uppbyggt kring 3-4 löppass per veckan. Känner du att 4-pass veckorna innebär för många löppass går det enkelt att plocka bort pass. I programmet framgår vilka pass som är viktigaste i respektive träningsvecka. För att nå tidsmålet är det dock bra om du kan få in 2-3 pass löpning regelbundet i din träningsvardag. Volymmässigt pendlar veckornas totala löpsträcka på från 13 km i upp starten till att tuffaste veckan innehålla 35 km.
2.45
timmar
Grundprogram
54 pass
364 km
2-4,5 h/v
20 km/v (11-31 km/v)
Träningslogg
Instruktionsvideor
Mer info

GöteborgsVarvet "Klara loppet"

Programmet vänder sig främst till dig som inte tränat löpning tidigare, eller till dig som känner att du vill ha ett program som bygger upp dig skonsamt utan snabbare farter.
Programmets huvudmål är att motivera dig till regelbunden träning, så att halvmaran i Göteborg blir en riktigt kul upplevelse.
Programmet blandar löpning med rask gång i upp starten, så kroppen på ett skonsamt sätt vänjer sig vid löpningen.
Efterhand ökar träningen så att du efter 18 veckor ska vara redo att klara Göteborgsvarvet på ett bra och säkert sätt.
Programmet har inte som mål att du ska springa hela 21,1 km utan avbrott, utan upplägget bygger på att du den 17 maj ska klara hela sträckan med inslag av gångavsnitt men ändå klart under maxtiden för loppet.
Programmet förutsätter att du kan avsätta 2-3 gånger i veckan för löpträning, och grundfarten i distanslöpningen är 7.00 minuter per km. Nyckelpasset att följa är söndagens "långpass". Veckomängden inklusive gången ligger på 11 km i början till att som mest innehålla 31 km på en vecka.

Välj bland våra träningsprogram

Fyra nivåer • Tio veckor • Start 10 mars 2014 • 195 kronor
13 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 3 mars • 98 kronor
Fyra nivåer • Tio veckor • Start 20 januari 2014 • 195 kronor
14 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 3 mars • 98 kronor
Sju nivåer • 22 veckor • 340 kr • start 21 april 2014
15 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 3 mars • 98 kronor
13 september 2014 • Sju nivåer • 20 veckor • Start 28 april • 340 kr
19 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 10 mars • 98 kronor
Fyra nivåer • 26 veckor • Start 10 februari • 350 kronor
20 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 10 mars • 98 kronor
Tre nivåer • 18 veckor • Start 7 april • 290 kronor
21 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 10 mars • 98 kronor
Fem nivåer • 20 veckor • Start 12 maj • 349 kronor
22 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 10 mars • 98 kronor
15 veckor • sex olika nivåer • betalprogram 298 kr • start 4 maj
26 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 17 mars • 98 kronor
15 veckor • sex olika nivåer • betalprogram 298 kr • start 26 maj
27 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 17 mars • 98 kronor
15 veckor • sex olika nivåer • betalprogram 298 kr • start 13 maj
4 juni • Sju nivåer • Tio veckor • Start 24 mars • 98 kronor
5 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 24 februari • 98 kronor
2 juni • Sju nivåer • Tio veckor • Start 24 mars • 98 kronor
7 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 24 februari • 98 kronor
2 juni • Sju nivåer • Tio veckor • Start 24 mars • 98 kronor
8 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 24 februari • 98 kronor
9 juni • Sju nivåer • Tio veckor • Start 31 mars • 98 kronor
6 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 24 februari • 98 kronor
26 april 2014 • Sex nivåer • 14 veckor • Start 20 januari 2014 • 290 kronor
31 maj 2014 • Åtta nivåer • 26 veckor • Start 2 december 2013 • 364 kr
12 maj • Sju nivåer • Tio veckor • Start 3 mars • 98 kronor

Instruktionsvideor i alla program

Med betalprogrammen ges tillgång till ett 30-tal olika instruktionsvideor som visar olika träningsformer. De olika träningsformerna finns även länkade direkt i träningsprogrammen. Videorna kan ses när du är inloggad - även på iPad, iPhone och annan smartphone.

Ge ett program i present

Nu kan du ge bort ett träningsprogram i present. Du beställer snabbt och enkelt och får direkt på e-post ett presentkort med värdekod.
Presentkortet kommer direkt på mail i pdf-format med värdekod och instruktion för att komma igång med valfritt program för GöteborgsVarvet 2014. Skriv ut presentkortet och du har en gåva som räcker länge.

Följ träningsloggen

Med den enkla träningsloggen har du koll på din träning. Träningsloggen kostar inget. Du har alltså alltid tillgång till loggarna - även om du inte har något betalprogram. För att få tillgång och börja logga din träning så registrerar du dig som användare.